Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi töölepingu seaduse vastuvõtmisest alates on töölepingu pooltel olnud õigus kokku leppida konkurentsikeelu kohaldamises. Konkurentsikeelu napp reguleeritus tekitab praktikas palju küsimusi. Keelu olemust ja regulatsiooni on Juridica veergudel põgusalt varemgi analüüsitud, kuid seoses töölepingu seaduse eelnõu järjekordse Riigikokku saatmisega on teema taas aktuaalseks muutunud. Eelnõuga on siiani muutumatuna püsinud regulatsioon oluliselt täiendatud. Lisaks tahetakse seaduses sätestada Eesti õigusruumis uudne töötaja lojaalsuskohustuse mõiste, mis samuti on konkurentsikeeluga seotud.

Artiklis käsitletakse töötaja konkurentsikeelu olemust töötaja lojaalsuskohustuse aspektist, analüüsitakse lähemalt konkurentsikeelu mõistet, kehtestamise tingimusi, tööandja konkurentide ja konkureeriva tegevuse määratlemist ning töötaja vastutusega seonduvat. Teemast parema ülevaate andmiseks on artiklis võrdlusmaterjalina kasutatud ka teiste, Eestile geograafiliselt asendilt ja/või õiguskorralt lähemate riikide – Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Itaalia ja Prantsusmaa – samu küsimusi analüüsivat õiguskirjandust. Samuti tuuakse näiteid kohtupraktikast.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse