Menüü

Kokkuvõte

Põhiõigused on esmajärjekorras isiku tõrjeõigused avaliku võimu kandja suhtes. Kuid põhiõigused on ka kõrgemad printsiibid, mis kehtivad kõigis õigusvaldkondades. Sel moel avaldavad nad mõju ka eraõigusele.

Artikkel käsitleb avaliku väljendusvabaduse kolmikmõju kaasuseid Eesti kohtupraktikas. Esmalt tulevad vaatluse erinevad olukorrad kriminaalmenetluse kajastamisel, mille puhul tuleb arvestada süütuse presumptsiooniga (põhiseaduse § 22 lg 1) ja sellega, et kuriteo kajastamine, s.t nii teo asjaolude kirjeldus kui ka kajastuse toon, ei põhjustaks kannatanule tarbetuid lisakannatusi.

Seejärel käsitletakse artiklis ärikriitikaga seotud kohtuasju, mis moodustab omaette ulatusliku valdkonna Eesti kohtupraktikas. Et see võib avaldada negatiivset mõju kritiseeritud isiku või ettevõtte kasumile, siis kollideerub siin väljendusvabadus (põhiseaduse § 45) ettevõtlusvabadusega (põhiseaduse § 31).

Artikli viimases osas vaadeldakse lühidalt erisusi, mis tekivad nalja vormis avaldatud kriitika käsitlemisel ning Eesti ajakirjanduseetika koodeksi käsitlust Eesti kohtute praktikas. Lõpetuseks võtab artikkel kokku avaliku väljendusvabaduse ja demokraatia seosed. Käesoleva artikli näol on tegu M. Ernitsa poolt käesoleva aasta Juridicas nr 1 avaldatud artikli järjega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse