Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "demokraatia"

Eesti õiguskorra „DNA“ ja põhikorra tuum
Madis Ernits
2023 4-5, Lk 271 - 296
...tunnustanud põhiseaduse aluspõhimõtetena inimväärikust *49 , demokraatiat *50 , õigusriiki *51 ,sotsiaalriiki *52 ja Eesti......põhimõtteid.“ *63 Põhiseaduse aluspõhimõttena reguleerib demokraatia riigivõimu legitimeerimise protsessi ja on üsna mitmetahuline...
Institutsionaliseerides sokraatilist vaidlustamist: ratsionaalne inimõiguste paradigma, legitiimne autoriteet ja põhiseaduslikkuse järelevalve eesmärk
Mattias Kumm, Birgit Aasa, Madis Ernits
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 100 - 117
...võimu legitiimsusega. Kumm väidab, et küpse liberaaldemokraatia mõistlikult soodsates tingimustes on põhiseaduslikkuse......korraldada, et saavutada kõige paremini selle eesmärgid: demokraatia tugevdamine ja õiguste kaitse. Debatt põhiseaduslikkuse...
Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust?
Hent Kalmo
2010 5, Lk 323 - 334
...osariikide rahvaste summa. Vastupidine arvamus tähendaks, et enamusdemokraatia põhimõtet võiks rakendada osariikide piire arvestamata......võrsuda kitsarinnalisest natsionalismist, vaid siirast soovist kaitsta demokraatiat ja liikmesriikide põhiseaduste kõige tähtsamaid...
Avalik väljendusvabadus ja demokraatia
Madis Ernits
2007 3, Lk 155 - 172
...võtab artikkel kokku avaliku väljendusvabaduse ja demokraatia seosed. Käesoleva artikli näol on tegu M. Ernitsa...... Artikli esimeses osas olid avaliku väljendusvabaduse ja demokraatiaga seoses kõigepealt vaatluse all bipolaarsed suhted...
1  2  järgmine lehekülg»