Menüü

Kokkuvõte

Ettevõtte ülemineku regulatsiooni algseks põhiideeks oli takistada pahausksetel ettevõtjatel saavutada nende soovitud eesmärki: kohustuste jäämist maksejõuetule ja edasi mittetegutsevale ühingule. Selleks nähakse ette kohustuste automaatne üleminek isikule, kes on omandanud enamiku ettevõtte olulistest asjadest ja õigustest. Hiljem on ettevõtte ülemineku regulatsiooni eesmärgina lisandunud võimalus tegutseva ettevõtte kui tervikvara lihtsustatud võõrandamiseks, mis on seotud majanduskasvu edendamise ja töökohtade püsimisega.

Kuigi ettevõtte ülemineku regulatsiooni kehtestamise algidee kinnitab võlausaldajate kaitse aspekti olulisust, on võlausaldajate kaitse eesmärgiga seotud kohtupraktika Eestis napp. Artiklis analüüsitakse vastava kohtupraktika ja autori isikliku erialase praktika põhjal ettevõtte ülemineku tuvastamist ning sellega seotud olulisi probleeme olukorras, kus tehingupooled ettevõtte ülemineku tehingut varjavad. Artiklis käsitletakse esmalt lühidalt ettevõtte üleminekule iseloomulikke näitajaid. Artikli teises jaos tuuakse välja praktikas enam levinud tehinguid ja toiminguid, mida tehakse ettevõtte ülemineku varjamiseks ning viimases jaos käsitletakse ettevõtte ülemineku näitajate hindamist ja ettevõtte ülemineku tuvastamist ettevõtte varjatud ülemineku kahtlusega tehingute puhul.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse