Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "nõuete ja kohustuste üleminek"

Hankelepingu ülevõtmine
Kadri Suurkivi
2013 9, Lk 666 - 675
...mille eesmärgiks ei saa üldiselt pidada riigihanke nõuetest kõrvalehiilimist. Kuna pankrotihalduri eesmärgiks......piirangutest ning piirduda üksnes direktiivis toodud nõuetega, pidades mh otsesõnu õigustatuks hankelepingu sellist...
Kas saab rääkida „nõude omandist“?
Jevgeni Krašeninnikov, Maia Tamm
2011 3, Lk 182 - 184
...olukord, kus kohustatud isik on teineteist välistavate kohustuste kandjaks. Kolmandaks sunnib see, kui tunnustada võlausaldaja......asjaõigust ettevõttele. *7 Ettevõte tervikuna võib olla kohustustehingu (nt müügilepingu) esemeks, sest sellest tulenev...
Õigused tagatise esemetena
Sander Kärson
2009 5, Lk 288 - 300
...mingis muus vormis – olgu selleks siis võlgnike nõuete pantimine, nõuete loovutamine või finants­tagatiste ......pantimine, nõuete loovutamine või finants­tagatiste seadmine. Käesolevas......rääkimata. 2. Õiguste pantimine 2.1. Olemus ja seosed nõuete loovutamisega Õiguste kasutamiseks tagatisena on...
Ettevõtte üleminek varjatud tehinguna
Martin Tamme
2009 3, Lk 181 - 188
...vara müügist saadud rahast samuti võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ei piisa. Vara turuhinnaga müük on ettevõtte......tagaseljaotsusega. *18Võimalike maksunõuete esitamisel ettevõtte arvatava omandaja vastu ettevõtte...
Ettevõtte tehingulise ülemineku mõningaid aspekte
Martin Tamme
2003 6, Lk 400 - 407
...kindlakstegemine ning võlausaldajate huvidest lähtudes kohustuste nõuetekohase täitmise tagamine. Artikkel käsitlebki ettevõtte......koosseisu kindlakstegemine ning võlausaldajate huvidest lähtudes kohustuste nõuetekohase täitmise tagamine. 1. Ettevõte ja selle...
Nõudeõiguste ja võlgade üleminek seaduse alusel
Liina Pohlak
1997 3, Lk 110 - 114
...probleeme“ käsitlesin olemasolevatest tehingutest tulenevate nõuete ja võlgade üleminekut ühelt isikult teisele lepingute......lepingute alusel. Teoorias on levinud käsitlus, et nõuete ja võlgade üleminek ühelt isikult teisele võib toimuda...
1