Menüü

Kokkuvõte

Kahe maailmasõja vahelisel ajal oli Eesti õigusteadlasi ühendavaks organisatsiooniks 1924. aastal Tartu Ülikooli juures asutatud Akadeemiline Õigusteaduse Ühing. 1935. aastal muudeti nimi Õigusteaduse Seltsiks Tartu Ülikooli juures. Seltsi tegevus katkes Nõukogude okupatsiooni tõttu 1940. aastal. 1988. aastal tegevust taasalustanud ja praeguseni tegutsev Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts otsustas oma asutamiskoosolekul pidada Akadeemilist Õigusteaduse Ühingut oma eelkäijaks.

Seni ei ole õiguskirjanduses tähelepanu pööratud asjaolule, et seltsi tegevust taasalustati juba Saksa okupatsiooni ajal. 1944. aasta sündmustest osavõtjana annab autor ülevaate seltsi tollasest tegevusest, tehes seda isiklikus arhiivis säilinud dokumentide ja mälestuste põhjal.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse