Menüü

Kokkuvõte

Karistusõiguse teoorias pole selge, millise tähenduse peaks süüteokatsest loobumisele andma: kas õigusvastasust välistava, süüd välistava või karistust välistava. Eesti karistusseadustiku § 40 kohaselt vabastatakse isik loobumise korral süüst, samas kui Saksa karistusseadustik käsitab loobumist karistusest vabastamise alusena. Loobumisele sarnase instituudi – tegevkahetsuse – puhul annab Eesti seadus võimaluse üksnes karistuse kergendamiseks. Nimetatud asjaolud tõstavad üles küsimuse, miks ja mis alusel on põhjendatud loobumise korral toimepanija süü välistamine.

Artiklis analüüsitakse loobumise instituudi dogmaatilisi põhjendusi, käsitledes erinevaid loobumise põhjendatuse teooriaid ning hinnates nende süsteemsust ja argumenteeritust. Lisaks näitab karistusseadustiku analüüs, et seadus ja süüteokatsest loobumise põhjendatuse teooriad jõuavad teatud liiki kaasuste suhtes erinevale tulemusele. Artiklis selgitatakse, miks see nii on ja millised oleksid võimalikud lahendused seaduse täiendamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse