Menüü

Kokkuvõte

Euroopa Liidus kehtib terve rida määruseid, mis koos tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja erinevate välislepingutega reguleerivad rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimist Eesti kohtutes. Kohtulahendite analüüs näitab, et Euroopa Liidu määruste vahekord riigisiseste õigusnormide ja rahvusvaheliste lepingutega ei ole Eesti kohtunike jaoks üheselt selge. Ilmselt on selle põhjuseks rahvusvahelist kohtualluvust reguleerivate määruste uudsus, rahvusvaheliste lepingute ja Euroopa Liidu määruste kohmakas eestikeelne tõlge ning asjaolu, et nende õigusaktide sätted jätavad sageli ruumi erinevateks tõlgendusteks.

Artikkel annab ülevaate selle kohta, milline on Eestis kehtivate rahvusvahelist kohtualluvust reguleerivate õigusaktide kohaldamisala ning omavaheline hierarhia. Artikkel aitab leida vastuse küsimustele, kas mingi vaidlusega saab Eesti kohtusse üldse pöörduda ning millistel tingimustel on võimalik (kaebaja arvates) valesti määratud rahvusvahelist kohtualluvust kõrgema astme kohtus vaidlustada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse