Menüü

Kokkuvõte

Konkurentsiseaduse (KonkS) § 4 lõike 1 punkt 4 ütleb, et konkurentsi kahjustava teabe vahetamine ettevõtjate vahel on keelatud. Aga mida see õieti tähendab? Millist teavet ei või vahetada? Kellega? Kas üldse ei tohi või natuke ikka tohib? Aga millal tohib ja millal ei tohi? Miks? Artiklis otsitaksevastust nendele küsimustele.

Teiseks analüüsitakse konkurentsialaste Riigikohtu otsuste seeriat ajavahemikust 7. mai 2010 kuni 1. juuli 2011, mis autori arvates ei sisusta õigesti KonkS § 4 lõike 1 punktist 4 tulenevat konkurentsi kahjustava teabevahetuse keeldu ega jaga õigesti Konkurentsiameti või prokuratuuri ning ettevõtjate (kaitsjate) vahelist tõendamiskoormist teabevahetuse asjades. Nii käsitletaksegi artiklis mitut Riigikohtu lahendit ning Konkurentsiameti otsust.

Artikkel keskendub infovahetusele, kus teabe vahetamine ise ongi kogu koostöö peamine majanduslik eesmärk ja sisu ning mille konkurentsimõju hinnatakse ainult teabevahetuse asjaolusid, mitte mingit laiemat koostööd arvestades.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse