Menüü

Kokkuvõte

Artiklis analüüsitakse küsimust, kas välisriigi maksunõudeid tuleb kohelda pankrotimenetluses võrdselt teiste nõuetega. Küsimuse püstitus on aktuaalne eelkõige tulenevalt Euroopa Nõukogu direktiivi 2010/24/EL inkorporeerimisest Eesti maksukorralduse seadusesse ning Riigikohtu lahendist asjas 3-2-1-118-11, milles Riigikohus on leidnud, et pankrotimenetluses rahvusvahelise ametiabi korras esitatud välisriigi maksunõuet ei saa teised võlausaldajad pankrotimenetluses vaidlustada. Autorid analüüsivad, kas Riigikohtu tõlgendus on kooskõlas kehtiva õiguse ning pankrotimenetluse aluspõhimõtetega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse