Menüü

Kokkuvõte

Karistuste asendamise ja karistusest tingimisi vabastamise süsteemi puudutavad muudatused võeti karistusõiguse revisjoni käigus ette sooviga vähendada valikute piiratust ja jäikust karistussüsteemis, ratsionaliseerida ja individualiseerida karistusi senisest enam ning anda nii kohtule kui ka teistele menetluses osalejatele enam otsustusvabadust. Sisulise mõju poolest aitavad muudatused tagada reaalse vanglakaristuse kasutamist karistusalternatiivide hulgas viimase võimalusena.

Artiklis on toodud ülevaade revisjoni eelnõu muudatustest karistuse asendamise ja karistusest vabastamise osas, mis puudutavad teemasid nagu üldkasulik töö, elektrooniline valve, tingimisi karistamine, vanglast ennetähtaegne vabastamine ning alaealistele kohaldatavad mõjutusvahendid. Karistuse kohaldamist puudutavatest teemadest ei käsitleta artiklis muudatusi karistust kergendavate asjaolude (KarS § 58), tegevkahetsuse (KarS § 601), liitkaristuse hilisema mõistmise (KarS §65) ja mõningate vähemoluliste sätete osas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse