Menüü

Kokkuvõte

Õigusalase artikli, nagu ka muu teadus- või üliõpilastöö kirjutamise puhul on elementaarne kasutatud allikatele viitamine. Viitamiskohustuse rikkumisel räägitakse plagiaadist ehk loomevargusest. Akadeemilises elus toimunud plagiaadi tuvastamise tagajärjed võivad olla üsnagi rängad. Muuhulgas võib plagiaadiga patustanut ähvardada kriminaalsüüdistus autoriõiguste rikkumise eest.

Eesti kohtute, sealhulgas Riigikohtu – vähemalt karistusõiguse valdkonna – lahendites leidub seevastu viiteid erialakirjandusele haruharva. Eelneva valguses tõuseb küsimus, kas kohtulahendites võib erinevalt teadustööst vaikida maha selle, kui kasutati mingeid erialakirjandusest pärit seisukohti. Kui mitte, siis mis on selle tagajärjed, kui kohtulahend osutub plagiaadiks? Nendele küsimustele vastamiseks tuleb määratleda, mida mõistetakse plagiaadi all, mis on selle õiguslikud alused ja kust tulenevad sanktsioonid viitamisnõuete rikkumise eest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse