Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "riigivastutus"

Haldusõiguse euroopastumine
Friedrich Schoch
2017 1, Lk 27 - 41
...järgi Saksa õigusliku mõtlemise kohaselt kuulub riigivastutus haldusõiguse üldosasse. *49 Riigivastutuse õiguse......on liidu lepingute süsteemile omane ning avab tee riigivastutusele järgmistel tingimustel *55 : a) rikutud liidu...
Riigi vastutus õigusemõistmisel tekitatud kahju eest
Carri Ginter
2004 8, Lk 520 - 525
...eel aastaid peale iseseisvumist reguleerisid Eestis riigivastutust Eesti NSV tsiviilkoodeksi sätted. Alles 2. mail 2001......tsiviilkoodeksi sätted. Alles 2. mail 2001 võeti vastu riigivastutuse seadus ning see jõustus 1. jaanuaril 2002. Nimetatud...
1  2  järgmine lehekülg»