Menüü

Kokkuvõte

Register on mingisugune kogum andmeid; tehniline vahend, kuidas informatsiooni hallata, millegi üle arvestust pidada. Seetõttu ei peaks küsimus, kes ja millistel alustel peab arvestust osaühingu osanike üle, olema kuigivõrd olulise tähendusega. Siiski on see üheks teemaks, mis on tõstatatud seoses ühinguõiguse kodifitseerimise kavaga. Seejuures on osaühingu osade puhul sisulise poole pealt peamine registriandmete avaliku kättesaadavuse ja õigusliku tähenduse aspekt, millega on omakorda otseselt seotud tehnilised lahendused ehk kes registrit peab ja kuidas andmed sinna jõuavad. Tehniline registriküsimus muutub seega sisuliseks kohe, kui keskendutakse registriandmete avalikule usaldatavusele või õiguslikule tähendusele. Andmete tähendus registris sõltub otseselt sellest, kui ulatuslik on kontroll, mis eelneb registrikande tegemisele. Sellist rada pidi minnes jõuame välja tehingute vorminõude küsimuseni, mistõttu ei saa autori meelest registripidamise tehnilist poolt ja tehingute vorminõuet vaadelda teineteisest lahus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse