Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "osaühing"

Ühingute piiriülene liikumine Euroopa Liidus
Külliki Feldman
2015 2, Lk 113 - 137
...säilitada ka samalaadse ühinguvormi, näiteks saab Eesti osaühingust Saksa Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Aga......direktiivi eelnõust hõlmas aktsiaseltside kõrval ka osaühingud. *143 Eelnõu menetlus oli seekord edukas ja direktiiv...
Osaühingu osanikeregistri pidamine
Anneli Alekand
2015 1, Lk 10 - 15
...peaks küsimus, kes ja millistel alustel peab arvestust osaühingu osanike üle, olema kuigivõrd olulise tähendusega......ühinguõiguse kodifitseerimise kavaga. Seejuures on osaühingu osade puhul sisulise poole pealt peamine registriandmete...
10-aastane äriseadustik – tagasivaade senisele arengule
Villu Kõve
2005 9, Lk 595 - 605
... milleks said äriühingud (s.t täis-, usaldus- ja osaühing ning aktsiaselts ja tulundusühistu) ning mittetulundusühingud......aastal registreeritud ca 62 000 ettevõttest ca 52 000.*21 Näiteks osaühingute asutamine oli tunduvalt keerulisem ja regulatsioon...
Aktsiakapitali õiguslik reguleerimine: olevik ja tulevik
Andres Vutt
2005 9, Lk 606 - 620
...Saksamaal piiratud vastutusega ühingu juures (mis on meie osaühingule vastav õiguslik vorm), kus seadus sätestab, et......sagedased olukorrad, kus osanikud finantseerivad osaühingut laenudega. Aktsiaseltsis käsitatakse aktsionäre eelkõige...
Äriseadustiku üldsätted
Villu Kõve
1995 4, Lk 135 - 136
...ainult ÄS sätestatud äriühinguid: täis-, usaldus- ja osaühinguid, aktsiaseltse ning tulundusühistuid. Loetletust......seniseid aktsiaseltse. Võrreldes täis- ja usaldusühinguga, on osaühingu puhul kehtestatud rangemad nõuded asutamisele, juhtimisele...
Äriseadustiku üldsätted
Villu Kõve
1995 4, Lk 135 - 136
...ainult ÄS sätestatud äriühinguid: täis-, usaldus- ja osaühinguid, aktsiaseltse ning tulundusühistuid. Loetletust......seniseid aktsiaseltse. Võrreldes täis- ja usaldusühinguga, on osaühingu puhul kehtestatud rangemad nõuded asutamisele, juhtimisele...
Osaühingu ja aktsiaseltsi lõpetamine
Margit Vutt
1995 4, Lk 158 - 160
...ÄS näeb ette lõpetamise alused nii osaühingule kui ka aktsiaseltsile. Nii on osaühing võimalik......osaühingule kui ka aktsiaseltsile. Nii on osaühing võimalik lõpetada osanike otsusega, aktsiaselts aga...
1  2  järgmine lehekülg»