Menüü

Kokkuvõte

Taasiseseisvunud Eesti väljapaistvaks ja rahvusvaheliselt tunnustatud saavutuseks on olnud innovaatilise infoühiskonna ülesehitamine. Meie väikese ja ressursivaese riigi põhikapitali moodustab meie avatus uutele lahendustele, võimekus mõelda mõeldamatut ja valmidus õppida tundma tundmatut.

Kahtlemata on Eesti kui eduka ja avatud e-riigi maine ülesehitamise üheks oluliseks määrajaks osutunud ka seadusandja kui innovatsioonisõbra kaasamine. Õigusnormide kindlaks eesmärgiks on läbi aastate kujunenud Eesti infoühiskonna uute digilahenduste ja e-leidlikkuse toetamine. Selle nimel on aga üksikisiku põhiõigused pidanud nii mõnigi kord tagaplaanile jääma. Muuhulgas jäi seadusandjal sätestamata, et andmekogu põhimääruses tuleks määrata andmete eluiga, ametnike palgaandmete avalikustamisel kaalumata Euroopa kohtupraktika ja andmekogudes sisalduvate andmete avaandmetena kättesaadavaks tegemisel selgemalt reguleerimata isikandmetega seonduvad küsimused.

Autorite arvates peaks Eesti endile tõestama, et oleme juba piisavalt küpsed selleks, et majandusliku edukuse nimel mitte lüüa käega väärtustele. See annaks meile võimaluse suunata tähelepanu küsimusele, kuidas tulevikus paremini ületada avatud ühiskonna ja üksikisiku privaatelu vahel esinevad karid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse