Menüü

Kokkuvõte

Üheselt ei ole selge, kas ja kuidas saab Eesti riik takistada isikutel, kelle suhtes on Eestis määratud äri- või ettevõtluskeeld, tegutsemist välisriigis ning kas ja kuidas peaksid Eesti ametiasutused reageerima, kui keelu subjektiks olev isik keelatud ametikohal välisriigis siiski tegutseb. Samuti ei ole selge, kas juhul, kui rikutakse Eestis (nt äriühingu juhatuse liikmena) tegutsedes sellist äri- või ettevõtluskeeldu, mille on määranud välisriigi ametiasutus, saab sellise isiku suhtes võtta Eestis mingeid meetmeid takistamaks tal Eestis äritegevusega tegutseda. Artiklis selgitatakse, mil määral saab Eesti riik reageerida välisriigis toimepandud Eesti äri- ja ettevõtluskeelu rikkumistele ning milline on välisriigis kohaldatud äri- ja ettevõtluskeeldude mõju Eestis. Seejuures selgitatakse lugejale nii äri- ja ettevõtluskeeldude piiriülest tsiviilõiguslikku kui ka karistusõiguslikku mõju.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse