Menüü

Kokkuvõte

Viimasel ajal on metsaraie küsimused ühiskonnas palju tähelepanu pälvinud. Metsas toimuv näib korda minevat ka neile, kes ise metsaomanikud pole. Artiklis otsitakse vastust küsimusele, kas Natura aladele avaldatavate mõjude hindamine toimub Eestis kooskõlas Euroopa Liidu õiguse nõuetega. Peamiselt uuritakse artiklis hindamismenetluste algatamise kohustust seoses metsaraiega. Täpsemalt selgitatakse, mis juhtudel tuleneb Euroopa Liidu ja Eesti õigusest kohustus metsaraie mõjusid erilises menetluses hinnata, ja analüüsitakse, kas kehtiv riigisisene õigus ja selle rakenduspraktika on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Artikli eesmärk on panustada diskussiooni, kas Eestis saaks ja tuleks Natura aladele avaldatavate ökoloogiliste mõjude hindamine korraldada eraldi menetluses, selle asemel et neid mõjusid hinnata keskkonnamõju hindamise üldises vormis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse