Menüü

Kokkuvõte

Emakeelse õigushariduse saja aasta täitumist tähistades on paslik heita pilk õigushariduse hetkeolukorrale rahvusülikoolis ning võimalikele arengutele lähemas tulevikus. Seda tehes on autor lähtunud õigusteaduskonna õppetegevust suunavast õiguslikust raamistikust, aga ka üliõpilaste, õppejõudude ja vilistlaste tagasisidest, samuti enda kogemustest ja tähelepanekutest õppejõuna ning õigusteaduskonna õppedirektori ja programmijuhina. Õigusteaduskonna vilistlaste tagasiside kajastamisel on artiklis aluseks võetud Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) poolt 2016. aastal koostatud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna vilistlaste uuringu ning käesoleval suvel samuti RAKE abiga läbi viidud õigusteaduskonna vilistlaste küsitluse tulemused.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse