Menüü

Kokkuvõte

Uue isikuandmete kaitse üldmääruse kohalduma hakkamisest on möödunud umbes poolteist aastat, mistõttu on asjakohane küsida, kuivõrd on isikuandmete volitatud ja vastutavad töötlejad uute nõuetega kohanenud. Iseäranis laia kõlapinda võiks see arutelu leida selliste vastutavate töötlejate seas, kelle tegevus puudutab suurt hulka andmesubjekte ehk tarbijaid. Üks selline isikuandmete töötlejate rühm on Eestis tegutsevad mobiilsideoperaatorid Elisa, Telia ja Tele2.

Üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a–f näevad ette kuus õiguslikku alust isikuandmete töötlemiseks. Käesoleva artikli keskmes on neist esimene ehk andmesubjekti nõusoleku alusel toimuv töötlemine. Üldmääruse artikli 4 punkti 11 kohaselt peab kehtiv nõusolek olema vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus. Lisaks peab nõusolek üldmääruse artikli 7 punktide 1 ja 3 järgi olema tõendatav ning seda peab saama igal ajal tagasi võtta. Käesolevas artiklis analüüsitakse Elisa, Telia ja Tele2 üld- ja andmekaitsetingimusi eesmärgiga selgitada välja, kas ja millisel määral vastavad need isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud nõuetele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse