Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tüüptingimused"

Ohutusnõuded kahjukindlustuses
Olavi-Jüri Luik
2016 10, Lk 727 - 735
Kindlustuslepingu puhul on kindlustusvõtja põhikohustuseks tasuda kindlustusmakse ja kindlustusandja põhikohustuseks on tasuda kindlustusjuhtumi toimumise korral kindlustushüvitis. Samas ei ole kindlustusandja ...
Eraparklate parkimislepingute õiguslikke probleeme
Martin-Kaspar Sild
2011 4, Lk 310 - 317
... Mis puudutab VÕS § 37 lõikes 3 sätestatud nõuet, et tüüptingimused peavad olema arusaadavad ning mitteüllatuslikud,......suure leppetrahvi tasumise kohustust ette nägevad parkimislepingu tüüptingimused on üllatuslikud VÕS § 37 lõike 3 mõistes. Kolmas...
Leppetrahv
Anu Sander
2003 10, Lk 684 - 693
Võlausaldaja on huvitatud, et võlgnik täidaks oma kohustuse nõuetekohaselt; ühtlasi soovib ta kindlustada oma huvide rahuldamise juhuks, kui võlgnik rikub kohustust. Ühe võimaliku ning tänapäeva majanduse ...
Interneti õiguslik reguleerimine
Silja Luide
2003 9, Lk 653 - 658
Igasugune õiguslik regulatsioon peab vastama küsimusele, milliseid väärtusi kaitsta. Interneti regulatsiooniga seoses võib esile tuua mitmeid väärtusi nagu alaealiste kaitsmine ebaseadusliku materjali ...
Tüüptingimustest VÕS ja direktiivis 93/13/EMÜ
Carri Ginter
2001 7, Lk 501 - 513
...puudub mõte minna otsima alternatiivset pakkujat, kuna tüüptingimused on enamasti kõigi pakkujate juures ühtemoodi müüja-......ning lepingu vorm ei ole määrav. 2.1. Ebaõiglased tüüptingimused Kuna tüüptingimuste kasutamine on teatud aladel praktiline...
1