Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Tarbijakaitse"

Muudatused tarbijakrediidi reklaami regulatsioonis
Tiina Silem
2015 4, Lk 243 - 250
...selle põhimõtte ühetaolisele tõlgendamisele kinnitas Tarbijakaitseamet finantsteenuste reklaami ajakohastatud juhendi...... Eksisid ühtemoodi nii väikesed ettevõtted kui ka suured. Tarbijakaitseameti järelevalvepraktika näitab, et tihtipeale ei...
Vastutav subjekt tootja vastutuse kohaldamisel
Margus Kingisepp
2011 9, Lk 664 - 673
...mürgistuse, haiguse või muul viisil ohustada tema tervist. Tarbijakaitse järelevalveasutuse pädevuses on peatada tarbijale......cfm (14.11.2011). *11             Tarbijakaitseameti aastaaruanne 2010, lk 32–33. Arvutivõrgus: http...
Tsiviilvaidluste kohtuvälisest lahendamisest Eestis
Villu Kõve
2005 3, Lk 152 - 166
...Tarbijakaebuste komisjon tegutseb TKS § 23 lõike 1 järgi Tarbijakaitseameti juures. Komisjoni otsuse õiguslik tähendus......TKS § 37 lõige 4, mis lubab tarbija esindajana ka Tarbijakaitseametil pöörduda sama vaidluse lahendamiseks kohtusse...
1  2  järgmine lehekülg»