Menüü

Kokkuvõte

Vaidlused poliitika ja õiguse vahekordade üle kord tõusevad, kord vajuvad. Ka pingelises olukorras võitluses pandeemiaga kerkivad riigi toimimise põhimõtted päevakajaliseks. Seda eriti meie konstitutsionalismi läheneva olulise tähtpäeva valguses. Kriitilised väited võimude lahususe põhimõtte ebapiisava järgimise kohta ei ole harvad, eriti seadusandja esituses. Väidetavad rikkujad ‒ täitevvõim ja kohtuvõim ‒ on püüdnud tagasihoidlikul moel neid etteheited tõrjuda. Emotsioone eirates võib etteruttavalt ütelda, et õigus on mõlemal poolel. Autor heidab põgusa pilgu poliitilise võimu teostamise hetkekeerdkäikudele meie riikluse struktuuris. Artiklis käsitletakse eelkõige õigusloome delegeerimise probleeme ja kohtulahendite tungimist poliitika valdkonda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse