Menüü

Kokkuvõte

Põhiseaduse kohaselt on riigil õigus valvata kohalike omavalitsuste tegevuse üle: järelevalve ulatus ja tingimused tuleb sätestada seadusega ning see peab arvestama omavalitsuse garantiiga.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 kohaselt teevad valdade ja linnade tegevuse üle välist järelevalvet eelkõige Justiitsministeerium, Riigikontroll ja õiguskantsler. Muud ministeeriumid, aga ka ametid ja inspektsioonid teevad omavalitsuste üle valdkonnapõhist haldusjärelevalvet. Haldusjärelevalve eesmärk on avaliku huvi kaitse.

Käesolevas artiklis analüüsitakse Riigikontrolli järelevalve ulatust majanduskontrolli tegemisel kohaliku omavalitsuse üksuste munitsipaalvara üle – kas kontrolli ulatuse suhtes kehtestatud piirangud on avaliku huvi kaitse seisukohast selged, eesmärgipärased ja asjakohased. Analüüsi tulemusel tehakse majanduskontrolli ajakohastamiseks ettepanekuid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse