Menüü

Kokkuvõte

Tartu ja Konstanzi õigusteaduskondade koostöö eraõiguse teemaliste ühisseminaride korraldamisel aastatel 2010–2022 on märkimist vääriv edulugu. Ühisseminaridel arutatud ettekanded ja uurimisprojektid peegeldavad hästi viimaste aastakümnete ülesandeid ja probleeme, millega on eraõiguse eri uurimissuundades tegeldud.

Käesoleva aasta maikuus, 11.–14. maini 2022, toimus Konstanzis juba kümnes doktorantide seminar teemal „Public Private Law Divide“ („Avalik ja eraõigus ‒ koos või eraldi?“), kus esinesid ettekannetega Tartu ja Konstanzi ülikooli doktorandid. Juubeliseminar oli algselt kavas korraldada 2020. aastal, kuid tuli ära jätta koroonapiirangute tõttu.

Käesoleva artikliga tähistatakse Tartu Ülikooli ja Konstanzi Ülikooli õigusteaduskondade kümnenda ühisseminari toimumist, meenutatakse toimunud seminare ning jäädvustatakse neil käsitletud uurimisteemasid, seminaridel osalenud doktorante ja õppejõude. Artiklis on toodud ära ka ülevaade seminari vilistaste kaitstud doktoritöödest Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse