Menüü

Kokkuvõte

Artikli põhisisu ja ka põhilise osa mahust moodustab mõistagi pealkirjas nimetatud Riigikohtu otsuse kommentaar – piiratud süüdivuse analüüs. Käsitluse terviklikkuse huvides peatub autor probleemil siiski veidi laiemalt. Nimelt tuleb lisaks kohtuotsuses puudutatavatele küsimustele juttu ka tapmiskatse ja ohtu asetamise piiritlemisest, psüühikahäire kui piiratud süüdivuse meditsiinilise põhjuse iseloomust ning selle häire seosest afekti mõistega, samuti psüühilise häire kui isiku seisundi ja tema teo ajalise seose arvestamisest.

Kui süüdimatuse ja psühhiaatrilise sundravi küsimused on leidnud nii kohtupraktikas kui ka Riigikohtu lahendites põhjalikku käsitlemist, siis piiratud süüdivust on Riigikohus vaid mõnes otsuses põgusalt puudutanud ning siit võib omakorda järeldada, et seda seisundit on ka alama astme kohtuasjades vähe ette tulnud. Kommenteeritav üksikasjalik kohtuotsus annab aga sedalaadi asjade analüüsiks ja õiguslikeks järeldusteks põhjalikud juhtnöörid.

Piiratud süüdivuse kui süüteoõpetuse olulise küsimuse kõrval väärib kommenteeritav otsus aga tähelepanu ka karistuse mõistmise seisukohalt.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse