Menüü

Kokkuvõte

19.‒20. juunil 2023 toimus Tallinnas 35. Balti kriminoloogia seminar nimetusega „Kuritegevus ja kuritegevuse kontroll: klassikalised teemad ja uued väljakutsed“ („Crime and Crime Control: Classic Issues and New Challenges“), mille organiseerisid ühiselt Tartu Ülikooli õigusteaduskond ja Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut.

Tegemist on iga nelja aasta tagant toimuva üritusega, millele pani aluse Tartu Ülikooli initsiatiivil 1987. aastal läbi viidud esimene kriminoloogide seminar Ilmatsalus Tartumaal. Kui algselt osalesid seminaril kuritegevuse uurijad neljast Nõukogude Liidu piirkonnast ‒ Eestist, Lätist, Leedust ning Venemaalt (Peterburist) ‒, siis pärast Nõukogude Liidu lagunemist hakkas seminaridel osalema üha enam teadlasi välisriikidest, eelkõige need, keda huvitasid kuritegevuse ja kuritegevuse kontrolli uuemad arengud endises Nõukogude Liidus. Nüüdne seminar oli kümnes kord, mil see viidi läbi Eestis.

Artikkel teeb tagasivaate nii selle pikaajalise traditsiooniga ürituse algusaegadesse, käsitleb vahepealseid arenguid kui annab ka ülevaate seekordsest Tallinna seminarist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse