Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "lapsendamine"

Põlvnemine kui normatiivne õigusmõiste
Susann Liin
2023 10, Lk 807 - 817
...see võimalik vaid juhul, kui eelnevalt tunnistatakse lapsendamine kehtetuks. Lapsendamise kehtetuks tunnistamisel kaalutakse......kehtetuks tunnistada PKS § 166 lõike 1 kohaselt, kui lapsendamine toimus lapsendaja avalduseta või ühe vanema nõusolekuta...
Kas lapsel saab olla kolm vanemat?
Susann Liin, Kai Kullerkupp
2023 10, Lk 818 - 828
...olukorras, kus lapsel on õiguslikult kaks vanemat, on lapsendamine olnud võimalik vaid selliselt, et vähemasti üks vanematest......teise registreeritud elukaaslase lapse (peresisene lapsendamine) *20 , millele lisandub abieluvõrdsuse tulemusel ühine...
Õdede-vendade õigused lapsendamisel
Margit Sarv
2021 2, Lk 101 - 111
...artikli 21 punkti a järgi tuleb teha kindlaks, et lapsendamine on lubatav, pidades silmas lapse seisundit vanemate......vastab paremini kõikide laste huvidele. *12 Eraldi lapsendamine mõjutab otseselt ja pöördumatult nii lapsendatavat...
10. peatükk. Lapsendamine
Edgar Salumaa
1995 1, Lk 9 - 10
...olemasolu lapsendaja sugulastega. Ühtlasi lõpetab lapsendamine lapsendatu õiguslikud vahekorrad oma vanemate ja......olemasolu lapsendaja sugulastega. Ühtlasi lõpetab lapsendamine lapsendatu õiguslikud vahekorrad oma vanemate ja...
1