Menüü

Kokkuvõte

Artikkel annab ülevaate vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud laste väljaselgitamise ja nende elu korraldamise süsteemist Venemaa Föderatsioonis.

Peatutakse eestkoste- ja hooldusasutuste pädevusel, vanemliku hoolitsuseta jäänud laste ajutisel ja püsivaval elu korraldusel ning viimase eri avaldumisvormidel. Esmalt peatutakse lapsendamisel kui vanemliku hoolitsuseta jäänud laste elukorralduse prioriteetsel vormil. Antakse ülevaade lapsendamise tingimustest ja keeldudest ning menetluslikest küsimustest. Seejärel käsitletakse eestkostet ja hooldust kui üht enim levinuid vanemliku hoolitsuseta jäänud laste elu korraldamise vormi. Peatutakse eestkoste ja hoolduse printsiipidel, eestkostja ja hooldaja määramisel ning uuendustel selles õigusvaldkonnas. Eraldi peatutakse kasuperel, patronaadil ja peretüüpi lastekodul kui vanemliku hoolitsuseta jäänud laste elukorralduse eri vormidel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse