Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "litsentsileping"

Autorilepingu uus kuub
Anne Kalvi
2003 4, Lk 250 - 260
...voodris valesti Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) litsentsilepingute osa ja AutÕS*3 terminoloogia ei ole alati kattuv......„lihtlitsents“. VÕS-s on termini „litsents“ asemel kasutusel „litsentsileping“, „õigus“ või „litsentsilepingust tulenevad õigused“...
1