Menüü

Kokkuvõte

Võttes aluseks Saksamaa kogemused võib (re)privatiseerimise protsessi vaadata vähemalt kolmelt tasandilt:

1) protsessi mõju nn. vanadele liidumaadele;

2) reprivatiseerimine nn. uutes liidumaades (endine Saksa DV)

3) on mõeldav seda probleemi käsitleda ka ühtse Saksamaa keskvõimu tasandilt, kuna Saksamaa on liitriik ja üksikutel liidumaadel on küllaltki suured õigused.

Eesti Vabariigi olusid arvestades pakub eelkõige huvi (re)privatiseerimise seadusandlus uutes liidumaades.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse