Menüü

Kokkuvõte

Omand on kõige tähtsam asjaõigus - vastavalt § 68 lg.1 on omand isiku täielik õiguslik võim asja üle. Selline määratlus rangelt võttes ei ole täpne ning ei ole ka kõige kohasem seaduse teksti jaoks, pigem on see kujundlik, mitte korrektne legaaldefinitsioon. „Omandit“ kasutatakse AS-is omandiõiguse sünonüümina (§ 5 lg. 1). Omandil ja omandiõigusel on sama sisu - õigus vallata, kasutada ja käsutada asja ning õigus nõuda kõigilt teistelt isikutelt oma õiguste rikkumisest hoidumist. Omand ei saa olla täielik ega piiramatu, nii või teisiti on iga omand piiratud ehk kitsendatud, olgu siis üldistes huvides või teiste isikute õigustega. Täielikum ja vähem piiratud on omand küll võrreldes teiste asjaõigustega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse