Menüü

Kokkuvõte

1 Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve on Eestis uus nähtus. Seda ei olnud meie õigussüsteemis ka esimese iseseisvuse perioodil. Sotsioloogilised küsitlused näitavad inimeste suhteliselt vähest informeeritust meie uuest kohtukorraldusest ning kohtute tööst üldse. Seega näivad mõned selgitused asjakohaseina.

Eesti Vabariik on käsitatav parlamentaarse riigi eri liigi -konstitutsioonilise riigina. See on säärase valitsemiskorraga riigina, kus täidesaatvast võimust on eraldatud seadusandlik ja kohtuvõim ning võimud on mitte üksnes lahutatud, vaid nad on ka tasakaalustatud.

On mõned ajaproovile vastupidanud ning maailmas üldtunnustatud (õigus)põhimõtted, millele rajaneb demokraatlik (õigusriiklik) elukorraldus kaasaegses ühiskonnas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse