Menüü

Kokkuvõte

Prantsuse revolutsiooni saavutuste üle on maailmas vaieldud ja vaieldakse vist veel väga pikka aega. Revolutsiooni suhtes kriitilisem suund ei loe selle tõeliseks saavutuseks mitte kodanlikke reforme, sest nendega tehti algust juba ancien regime`i ajal. Ka ei suutnud nende arvates revolutsioon kodanike vabadust kindlustada, sest see kadunud juba enne revolutsiooni lõppu. Kõige olulisemaks saavutuseks loetakse - et ta murdis ajaloo. Muidugi kasutati vana Euroopa varemete ehituskive uue ülesehitamiseks, kuid otsest kontinuiteeti siin enam ei täheldata.

Kui revolutsioonidest räägitakse, siis ikka prevaleerib lõhkuv. Raskem on näidata selle positiivset programmi. Vaatamata sellele, et ajaloolaste poolt on seni Prantsusmaa 19. sajandi kodifikatsioonid leidnud suhteliselt tagasihoidlikku käsitlemist ja neid pole seni sulatatud ühtsesse ajaloo teksti - võib loota, et see seisab veel ees. 1804-1810. aastatel Prantsusmaal vastuvõetud uued koodeksid - Code civil des Fransais (1804), Code de procedure civile (1806), Code de commerce (1807), Code d`instruction criminelle (1808) ja Code penal (1810) - tahendasid kõik uut kvaliteeti seniste kodifikatsioonide ajaloos.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse