Menüü

Kokkuvõte

Põhiseaduse § 78 p. 6 kohaselt on Vabariigi Presidendi pädevuses seaduste välja kuulutamine vastavalt põhiseaduse §·dele 105 ja 107. [1] Kaks viimatimainitud sätet käsitlevad rahvahääletusel vastuvõetud seaduste ja Riigikogu poolt vastuvõetud seaduste välja kuulutamist. Seaduste välja kuulutamist käsitleb ka põhiseaduse § 167, mis reguleerib põhiseaduse muutmise seaduse välja kuulutamist. Seaduste välja kuulutamisega on otseselt seotud põhiseaduse §·d 109 lg. 2 ja 115 lg.2, ehkki nendes sätetes seaduste välja kuulutamist üldse ei mainita. Põhiseaduse § 109 lg. 2 reguleeritakse Vabariigi Presidendi seadluste kinnitamist või tühistamist Riigikogu poolt vastuvõetud seadusega ja § 115 lg. 2 seda, et Riigieelarve võetakse vastu seadusena. Riigikogu kodukorra seaduse § 79 lg. 2 tuleneb, et välislepingute ratifitseerimine ja denonsseerimine vormistatakse samuti seadusena. (RT 1992, 46, 584; I 1993, 76, 1132) Needki seadused kuulutab välja Vabariigi President.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse