Menüü

Kokkuvõte

TsS ÜS kujutab endast TsS-u esimest osa, kus on eelkõige üldist tähendust omavad normid, mis kehtivad üldsätetena TsS-u teiste osade – perekonna–, pärimis–, asja– ja võlaõiguse suhtes. Kuna asjaolude sunnil, eelkõige ajapuuduse tõttu, võetakse TsS vastu osade kaupa, viie eraldi seadusena, tuleb leppida seaduste kohmakate pealkirjadega. Nii ei ole kusagil riigis seadust pealkirjaga „Tsiviilseadustiku üldosa seadus“. Meil on see seni vajalik kuni nn. osaseadused saavad kodifitseerituks ühe TsS-una. Siiski võime viit eraldi seadust – üldosa seadust, perekonnaseadust, pärimisseadust, asjaõigusseadust ja võlaõigusseadust nimetada ka enne kodifitseerimist ühise nimetajaga – TsS. Nii näiteks koosneb Hollandi tsiviilkoodeks eraldi seadustest (nn. raamatutest), mis on vastu võetud erineval ajal ja milledel on iseseisev paragrahvide numeratsioon, kuid mida siiski käsitletakse ühtse tsiviilkoodeksina.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse