Menüü

Kohtuekspertiisi õiguslik reguleerimine kriminaal-, tsiviil- ja haldusprotsessiseaduses

Number 1995/2
Lk 53-56

Kokkuvõte


Võrdlusuurimine


I. Protsessiseadustes kohtuekspertiisi reguleerivate sätete võrdlusuurimise eesmärgid

Nüüdisteadusele on iseloomulik integratsiooniprotsessi märgatav süvenemine, millega kaasneb vastandnähtusena teaduslike teadmiste intensiivne diferentseerumine. Üheks integratsiooniprotsessi avaldusvormiks tänapäeval on teaduslike ideede ja arusaamade ülevõtmine ühest valdkonnast teise, arvestades nende valdkondade isepära. Ilmekalt avaldub selline arengusuund üksteisele lähedaste teadusharude puhul. Sel moel rikastuvad teadusharud vastastikku [23, lk. 42-43].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse