Menüü

Kohtuekspertiisi õiguslik reguleerimine kriminaal-, tsiviil- ja haldusprotsessiseaduses

Number 1995/3
Lk 110-118

Kokkuvõte

(Algus Juridica 2-95)

III. Kohtuekspertiisi-instituudi
sätete võrdlusuurimine

Kohtuekspertiisi-instituudi sätete võrdlusuurimisel kriminaal-, tsiviil- ja haldusprotsessiseadustes võib tõdeda, et ekspertiisi reguleerimisel ilmneb sätestuste sisuliste kokkulangevuste kõrval ridamisi lahkuminekuid, mis ei ole tingitud menetluste isepärast. Seejuures on ekspertiisi reguleerimise detailsuse aste protsessiseadustes erinev. Lünklikult on ekspertiis reguleeritud HõS-s, kus selleks on vaid mõned paragrahvid (HõS §222 lg. 2; §224; §256 lg. 1, lg. 2 p. 1 ja lg. 3; §260; §261 lg. 1; §266 lg. 6; § 285 lg. 1; §289 lg. 1; §294; §303 lg. 2 p. 10). Seda lünklikust korvab võimalus rakendada haldusprotsessis ekspertiisi korraldamisel TsKS sätteid*5.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse