Menüü

Lepingu sõlmimine enampakkumise ja oksjoni teel

Autor:
Number 1995/3
Lk 90-92

Kokkuvõte

Enampakkumine on muutunud väga laialt kasutatavaks lepingute sõlmimise viisiks. Kõrvuti enampakkumistega kuulutatakse välja ka oksjoneid, kuigi kehtiv seadusandlus terminit „oksjon“ peaaegu ei kasuta. Vaatamata enampakkumiste suurele populaarsusele, tundub vahel, et puudub päris kindel selgus selles, mida enampakkumine endast ikkagi kujutab, millist tähendust omab see poolte lepinguliste suhete kujunemisel ja kas enampakkumine on ikka päris sama, mis oksjon.

Lepinguõiguse teoorias eristatakse lepingu sõlmimise viisidena nii oksjonit kui ka pakkumist. Pakkumised omakorda võivad olla enam- või vähempakkumised.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse