Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva aasta 1. jaanuaril jõustunud töötu sotsiaalse kaitse seadus (edaspidi TSKS, RT I 1994, 81, 1381) on esimene sõjajärgne tööpuudust käsitlev seadus Eesti Vabariigis. Kooskõlas põhiseaduse §29 ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töötust käsitlevate konventsioonidega, sätestab TSKS riigi tööhõivetalituste vahendusel tööturuteenuste osutamise ja töötule riikliku abiraha maksmise alused tööpuuduse korral. Seadus sisaldab seni määrustega kehtestatud korraga võrreldes mitmeid protseduurilisi ja terminoloogilisi uuendusi.

Terminoloogiast

Seadus avab legaaldefinitsioonidena kõik olulisemad tekstis kasutatud tööturualased terminid. Legaaldefinitsioonide andmisel on lähtutud ILO soovitustest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse