Menüü

Asjaõigus tsiviilseadustiku üldosa seaduse rahvusvahelise eraõiguse sätetes

Autor:
Number 1995/6
Lk 234-237

Kokkuvõte

Tsiviilseadustiku üldosa seadus (edaspidi TsSÜS) võeti Riigikogus vastu 28. juunil 1994. a. ning kehtib alates 1. septembrist 1994. a.

Asjaõigused rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas on sätestatud TsSÜS 13. peatükis.

Asjaõigusi reguleerib TsSÜS § 153 lg. 1, mille kohaselt asjaõiguste suhtes kehtib asukoha maa seadus. Sellega on asjaõigused allutatud lex rei sitae printsiibile. TsSÜS §153 ei tee vahet asjaõigustel kinnis– või vallasasjade üle – kõigile asjaõigustele kehtib unifitseeritud norm. See on ajalooliselt üks kõige stabiilsemalt säilinud ja levinud kollisiooninorme.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse