Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "valdus"

Pärijavaldus: kas vastuvõtusüsteemi sobimatu instituut?
Urve Liin
2006 10, Lk 711 - 719
...asjaõigusseaduse § 38 kommentaarides käsitletud pärijavalduse instituuti. P. Pärna peab nimetatud normi Eesti õiguskorras......pärandist loobumise põhimõttel. Artiklis selgitatakse valduse, sealhulgas pärijavalduse instituudi tähendust ja...
Valdus
Villu Kõve
1993 4, Lk 73 - 73
...kohtusse hagi esitamisel piisab, kui tõendatakse valduse fakti, õigust valdamiseks ei pea selles protsessis......vastavaid vastuväiteid hagejale esitada. Sellega tagatakse valduse kaitse põhieesmärk – olemasolevate suhete säilitamine...
1