Menüü

Erinevustest Eesti ja Prantsuse tööõiguses töölepingu lõpetamisel

Autor:
Number 1995/6
Lk 246-248

Kokkuvõte

Töölepingu lõpetamise problemaatika on väga aktuaalne, kuna selle pinnalt on esile kerkinud rohkesti vaidlusi. EV töölepingu seadus (edaspidi TLS) on kehtinud ligemale kolm aastat. See on Eestis omamoodi üleminekuseadus, sest töösuhete reguleerimisel tuleb arvestada eelnenud perioodil väljakujunenud väärtushinnanguid töötaja ja tööandja suhetes. Töösuhete reguleerimise täiustamine nõuab, et tunneksime teiste riikide tööseadusi. Allakirjutanu võrdles töölepingu lõpetamist Eesti ja Prantsuse tööseaduste järgi ning leidis palju ühiseid jooni, kuid ka täiesti erinevaid lähenemisviise. Suuremaid ja väiksemaid erinevusi on palju. Meie lugejat võiksid köita mõned olulisemad neist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse