Menüü

Muutusi Soome Vabariigi tollipoliitikas pärast Soome ühinemist Euroopa Liiduga

Autor:
Number 1995/6
Lk 251-252

Kokkuvõte

Alates 1. jaanuarist 1995. a., mil Soomest sai Euroopa Liidu (edaspidi EL) liige, on Soome tollipoliitikas ja sellest tulenevas seadusandluses leidnud aset ulatuslikud muudatused. Muudatused tingis EL liikmestaatusega kaasnenud osalemine liikmesriikide vahelises tolliliidus. Soome kui Eestile nii territoriaalselt kui kultuuriliselt lähima naabri ning suurima kaubanduspartneri tollipoliitikas ja seadusandluses toimunud muudatused võiksid olla Eestile eeskujuks meie tollipoliitika ja –seadusandluse arengu edasisel kavandamisel ja Eesti tee leidmisel EL.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse