Menüü

Kokkuvõte


Rait Maruste, Eerik-Juhan Truuväli

Riigikohus ja õiguskantsler on põhiseaduslikkuse järelevalve käigus puutunud korduvalt kokku Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi PS) mitmete sätete erineva interpretatsiooni ja kajastamisega seadustes ning muudes õigusaktides, samuti normitehnilist laadi puudustega õigusloomes, mis kanduvad ühest õigusaktist teise. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsustes ning õiguskantsleri ettepanekutes, ettekannetes, ülevaadetes ja esinemistes Riigikogus ning taotlustes Riigikohtule on puudustele küll tähelepanu juhitud ja hinnang antud, kuid see teenib rohkem olemasolevate konkreetsete rikkumiste ja möödalaskmiste kõrvaldamise kui nende ennetamise eesmärki. Nüüd, mil tööd on alustanud Riigikogu uus koosseis ja Vabariigi Valitsus, on muutunud ka õigusloomes osalejad, peame vajalikuks teavitada asjaosalistele õigusteooria ja -praktika pinnalt tõusetunud probleeme, millede teadvustamise kaudu oleks võimalik vähendada, aga ka vältida vigade kordamist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse