Menüü

Kokkuvõte

1995. aasta sügissemestri viimastel päevadel lõpetasid õigusteaduskonna esimese aasta tudengid oma kursuse „Poliitilise ja õigusliku mõtte entsüklopeedia“ kolme suure seminariga. Nende käigus arutleti väga mitmete probleemide üle, mis just 20. sajandi lõpus vajavad nii eetilist kui juriidilist lahendust – eutanaasia, surmanuhtlus, narkootikumide legaliseerimine, sõnavabadus Internetis jm. Äärmiselt meeldiv oli tõdeda, et vaid ühe semestri õigusteaduskonnas õppinud noored suutsid neid keerukaid probleeme väga erinevatest vaatenurkadest analüüsida ning välja tuua terve hulga olulisi ja huvitavaid argumente. Järgnevalt pakun teistelegi lugemiseks need põhiargumendid eutanaasia ning surmanuhtluse kohta, mis formuleerusid meie seminaride käigus. Huvi võiksid need pakkuda seda enam, et ilmselt pole nende ülitähtsate küsimuste arutamisel Eestis veel kordagi üheskoos istunud ja ajurünnakuga tegelenud nõnda rohkearvuliselt meie vaimupotentsiaali esindajaid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse