Menüü

Arbitraažimenetlusest ja EKTK Arbitraažikohtu tegevusest

Autor:
Number 1996/4
Lk 187-191

Kokkuvõte

Käesoleva kirjutise eesmärgiks on anda ülevaade Eesti Kaubandus–Tööstuskoja Arbitraažikohtu tegevuse esimesest kolmest tegevusaastast, samuti analüüsida sama arbitraažikohtu näite varal arbitraažiprotsessi tugevaid ja nõrku külgi. Käesolev kirjutis ei pretendeeri põhjalikule teaduslikule analüüsile, teemat on käsitletud eelkõige praktilisest aspektist. Aluseks on võetud küsimused, mida allakirjutanule on aastase töötamisaja jooksul Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (edaspidi EKTK) juristina arbitraažikohtu kohta esitatud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse