Menüü

Kokkuvõte

Rahvusvahelise Õiguse Assotsiatsioon (ILA) rajati Brüsselis 1873. aastal ja tema peakorter asub Londonis. Organisatsiooni presidendiks on prof M. El-Said El-Dakkar. Põhikirjalisteks eesmärkideks on rahvusvahelise era- ja avaliku õiguse arendamine, võrdleva õiguse alased uuringud ja õigusnormide vahelistele konfliktidele lahenduste leidmine. Assotsiatsiooni kuulub tänaseks umbes 3800 liiget. Assotsiatsioonil on 42 riikliku osakonda, mille kaudu saadakse assotsiatsiooni liikmeks. Näiteks USA on liige 1921-st, Ungari 1960-st, Venemaa (endise NSVL õigusjärglasena) 1957-st aastast. Samas võib isik (ka juriidiline) saada liikmeks ka sõltumata oma asukohamaa vastavast osakonnast. Liikmeteks on tavaliselt praktiseerivad juristid, akadeemilised eksperdid, valitsuse juristid, kohtunikud, kelle arvamused on läbi aegade suunanud rahvusvahelise õiguse arengut. ILA-sse kuuluvad aga ka paljud majandus- ja finantsringkondade esindajad.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse