Menüü

Kokkuvõte

Vastavalt riiklike elatusrahade seadusele (edaspidi RES, RT 1993, 15, 256), on üheks elatusraha liigiks invaliidsuspension. Vanaduspensioni saamiseks on inimesed tavaliselt ette valmistatud. Nad teavad, et vastavasse vanusesse jõudes ja pensioniõigusliku staaži olemasolul on neil õigus saada vanaduspensioni. Invaliidsuspensioni vastu hakatakse huvi tundma aga alles siis, kui mingi õnnetuse või haiguse tõttu on inimene kas täielikult või osaliselt kaotanud töövõime. Ta pole suuteline enam töötama ning tekib probleem, millest elatuda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse