Menüü

Eesti ja Euroopa Liit: eurointegratsiooni korraldus Eestis

Autor:
Number 1996/5
Lk 210-213

Kokkuvõte

Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade Eesti ja Euroopa Liidu (edaspidi EL) vahel sõlmitud lepingutest ja eurointegratsioonialase tegevuse organisatsioonilisest korraldusest Eestis, pöörates põhitähelepanu eurointegratsiooni õiguslikele aspektidele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse